Nagyrécsei diákok Dobronakban.

Nagyrécsei diákok Dobronakban. Névtelen

A nagyrécsei iskola tanulói elnyerték a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Által kiadott „Határtalanul” pályázat támogatását egy szlovéniai kiránduláshoz. A pályázat útján megvalósult kirándulás alapvetően a határon túl élő magyarokkal épülő kapcsolat erősítését szolgálta. A pályázat útján elnyert támogatás összege: 285 ezer Forint volt.

Október 3-tól 5-éig Dobronak és Lendva magyarlakta településeken a magyar vonatkozású emlékeket, a máig őrzött népszokásokat és hagyományokat ismerhették meg diákjaink. Az iskolát 19 fő hetedikes tanuló képviselte osztályfőnökük és az intézmény igazgatója kíséretében. A kiránduló gyerekek Dobronak kétnyelvű iskolájában megható ünnepi műsorral emlékeztek meg október 6-i nemzeti gyászünnepünkről.

A háromnapos kirándulás, a közös programok megerősítették a gyermekekben a nemzeti összetartozás és a magyarságtudat felemelő érzését.

BethlenGábor